website - vitaliteit tip - blauw - 4.jpg

 


Waarom is water zo gezond? - Explania

 

Drinken gedurende de dag is heel belangrijk. Drinken tijdens intensief werk of sporten is zelfs onontbeerlijk om je prestatievermogen op peil te houden.

 

Vocht (water) is ongetwijfeld het belangrijkste bestanddeel in ons lichaam, het is het hoofdbestanddeel van bloed, urine en zweet. Ongeveer 60% van ons lichaam bestaat uit water. We verliezen gemiddeld 2 liter vocht per dag via urine, ontlasting, uitademing en zweet. Water vervult een belangrijke rol bij de spijsvertering, en zorgt voor het transport van voedingsstoffen (energie), zuurstof, en voor de afvoer van afvalstoffen en lichaamswarmte.

 

 

 

'Nacht arbeid is ongezond en de oplossingen zijn slechts een lapmiddel. Het beste is om nachtdiensten af te schaffen.'

Dit zegt Elise Merlijn, bestuurder zorg bij Abvakabo FNV. 'Natuurlijk is dit een stellige uitspraak en onmagelijk. Patienten hebben 24 uur per dag zorg nodig en er zijn mensen die het werk moeten doen, ook in de nacht. Het is dus belangrijk om kritisch te kijken naar nachtwerk: voor de gezondheid van werknemers én de kwaliteit van de zorg.'


In opdracht van onder meer Abvakabo FNV is deze zomer inderzoek gedaan naar nachtarbeid in ziekenhuizen. werken in de nacht is schadelijk voor het menselijk lichaam, dat is niets nieuws, zegt Merlijn. 'Als vakbond pleiten wij ervoor om het aantal nacht diensten te beperken. ook is het belangrijk om passende maatregelen te nemen om schadelijke invloed zoveel mogelijk te voorkomen. En zorg voor extra gezondheidscontrole voor medewerkers in risicogroepen.'


Licht
Voor het onderzoek is een aantal pilots uitgevoerd om de schadelijke invloed van werken in de nacht te verminderen, vertelt Ingrid van der Wal, beleidsadviseur arbeidsomstandigheden bij Abvakabo FNV. Zo is er getest met lichttherapie. Van der Wal: 'Een paar keer per nacht is er een lamp aangezet op werkplekken. Lichttherapie verschuift de aanmaak van melatonine - stof die de slaap opwekt - naar de ochtenduren, waardoor 's nachts de prestaties verbeteren en de slaap overdag verbetert. De pilot laat zien dat bij blokken van drie of vier nachtdiensten lichttherapie bij bijna 14 procent van de werknemers effect heeft. Zij melden minder vermoeidheid. Ook verbetert de alertheid in de tweede helft van de nachtdienst.

Voeding
Er is ook een pilot gedaan met uitgekiende voeding net voor en tijdens de nachtdienst. Zo'n 26 procent van de werknemers bleek minder vermoeid. Ook verbeterde de slaapkwaliteit en de gezondheid. Het effect is ook hier groter bij blokken van meer dan twee nachtdiensten. Van der Wal: 'Wij vinden dat de ziekenhuizen het personeel hierover moeten informeren en gezonde alternatieven moeten bieden. Denk aan vervanging van ongezonde snacks zoals chocoladerepen door licht verteerbare alternatieven. Ziekenhuizen die overdag zorgen voor fatsoenlijke warme maaltijden kunnen met slimme oplossingen dit ook in de nacht aanbieden.'
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het uitmaakt of je een typisch dag –of avondmens bent of dat je geen uitgesproken type bent. De avondmensen krijgen hun dip in de nacht later en lijken minder vermoeid te zijn. Zij slapen overdag wat langer dan de andere typen.


Boodschap aan werkgevers
Abvakabo FNV gaat er op aandringen om werknemers in de zorg beter te informeren over de mogelijkheden die ze zelf hebben om zo goed mogelijk door de nachtdiensten te komen. 'Geef ze tips over de voorbereiding voor een nachtdienst, het eten tijdens de nachtdienst', zegt Merlijn. 'Daarnaast zullen we de werkgevers in de ziekenhuizen wijzen op de uitkomsten van dit onderzoek en ze stimuleren om het aantal nachtdiensten te beperken. Gezond roosteren en voldoende hersteltijd is ook van belang.'
Tot slot meent Merlijn dat de werkegevers kritisch moeten nadenken over extra taken in de nachtdienst . 'Gebleken is dat veel fouten gemaakt worden aan het eind van de nachtdienst.'
Het onderzoek werd in opdracht van de sociale partners in de ziekenhuizen uitgevoerd door Circadian Nederland. Het definitieve rapport volgt binnenkort.

 

24 november 2011
Bron: Abvakabo FNV

 

 

 

Zondag 15 april 2012 was het eindelijk zover, de Salland verzekeringen IJsselloop! Het Deventer Ondernemers Challenge enthousiastmeert de deelnemers voor deelname aan de Salland verzekeringen IJsselloop 2012. ABN AMRO, Prima Donna, Rabobank Salland, Salland verzekeringen, Westra Werkzaken, Witteveen+Bos maar ook een deelnemer van de Raalter Ondernemers Challenge 2012 waren klaar voor de start!

 

Witteveen+Bos nodigt Het Vitaliteit Centrum uit om het vitale woord verder uit te dragen.

Als deelnemende organisatie aan de Deventer Ondernemers Challenge 2012, houdt Witteveen+Bos zich bezig met performance verhoging door het verbeteren van de vitaliteit. Henk Nieboer opent de lunch lezing met zijn eigen bevindingen over de Challenge en het belang van een verbeterde vitaliteit organisatie breed. Hans Spanjers nam het stokje over. Met tips op het gebied van met name slaap, beweging, ontspanning en voeding werden de lunchende deelnemers bewust gemaakt van de invloeden op het persoonlijke energie niveau. Hoe haal je vijfentwintig uren uit een dag? Als aanvoerder van het Witteveen+Bos vitaliteit team bracht Wouter de Vries onder de aandacht dat zij in beweging zijn gezet. Ondermeer heeft het vitaliteit team deelgenomen aan diverse activiteiten, waaronder het Witteveen+Bos volleybal toernooi en deelname aan de Salland IJsselloop, waar het vitaliteit team een tijd neerzetten die goed was voor een vierde plaats!

 

Hier blijft het natuurlijk niet bij, Witteveen+Bos heeft meerdere activiteiten op de kalender staan. Wij zijn benieuwd naar de verspreiding van vitaliteit binnen de organisatie!

 

 

 

"Nieuwe zorgverleners in het bedrijfsleven profileren zich liever met een 'vitale bedrijfscultuur' dan met ziekte preventie. Want fitte werknemers zitten goed in hun vel en presteren beter. 'Werkgevers vinden een goede performance van medewerkers veel belangrijker dan het voorkomen van uitval."

 

Het denken over gezondheid in een zakelijke context is verschoven van het wat negatieve 'ziekte preventie' - dat werkgevers als snel associëren met dure verplichtingen - naar het energieke 'vitaliteit'. Een bedrijf met een gezond levend personeelsbestand presteert beter, zo is de gedachte. Dat het ziekteverzuim daarmee ook vermindert, is mooi meegenomen.

 

Werkgevers zijn sinds de Wet van Poortwachter (2002) medeverantwoordelijk voor een spoedige re-integratie van zieke medewerkers. Desondanks beleef ziekte preventie lange tijd een ondergeschoven kindje - nog geen procent van al het geld in de zorg werd besteed aan het voorkomen van ziekte."

 

Samenwerking partner van Het Vitaliteit Centrum - Lifeguard - speelt hier op in.

 

 

 

DEN HAAG – Nederlanders ervaren de combinatie van werk en privé als een zware last: slechts acht procent zegt dat zijn leven goed in balans is. Dit blijkt uit een enquête onder 1500 werknemers, die Maurice de Hond in opdracht van SBI Training & Advies uitvoerde.

 

Mensen met een baan van meer dan 28 uur per week én kinderen in de basisschoolleeftijd vinden die combinatie buitengewoon ingewikkeld. Meer in het algemeen geldt dit voor een op de drie werknemers. Hoe lastiger het is om alle ballen in de lucht te houden, des te liever besteden werknemers aandacht aan het huishouden, vriendschappen en aan niets doen. De meeste werknemers met kinderen tot twaalf jaar verlangen vooral naar 'meer tijd met de partner'. Werknemers met kinderen in de puberteit maken bij hun werkgever de meeste overuren.

 

Mirjam Schaap, adviseur en trainer bij SBI stelt dat de economische crisis de druk op de combinatie werk/privé zal vergroten, als steeds vaker meer werk met minder mensen moet worden gedaan.Werkgevers en werknemers moeten met elkaar in gesprek over de balans tussen werk en thuis. Dat leidt tot meer begrip en minder kosten", aldus Schaap. (De Stentor 05-04-2012)

 

 

 

14 juni 2012 - Het hebben van alleen tevreden werknemers blijkt niet voldoende; bevlogen werknemers voegen pas echt iets toe aan de organisatie. Deze zogenoemde bevlogen werknemers zijn zo gemotiveerd dat zij de productiviteit verhogen, minder vaak ziek zijn en veiliger werken. Toch is slechts 20% van de werknemers bevlogen en dat terwijl maar liefst 90% tevreden is. Tijd dus voor uw OR om meer werknemers op weg te helpen naar bevlogenheid.

 

Met een tevredenheidsonderzoek onder de werknemers besteedt de werkgever aandacht aan de meningen van de werknemers. Ook krijgt hij inzicht in het beeld dat er bestaat over de organisatie, de arbeidsomstandigheden en de voorwaarden. Toch blijken dit soort onderzoeken niet aan te geven hoe bevlogen een werknemer is. Volgens Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en senior adviseur bij 365/Zin, laat onderzoek zien dat slechts 20% van de werknemers bevlogen is. Bevlogenheid zorgt voor een hogere productiviteit. Zijn vijf werknemers in uw organisatie bevlogen, dan is hun productiviteit gelijk aan zes werknemers. Verder verzuimen bevlogen werknemers zo'n 30% minder en voeren ze het werk 60% veiliger uit.

 

Vragen toespitsen op bevlogenheid
Bij het uitvoeren van werknemerstevredenheidsonderzoeken is het dus belangrijk om de vragen toe te spitsen op bevlogenheid. Vraag bijvoorbeeld naar het enthousiasme voor het werk, de voldoening die werknemers daaruit halen en de betrokkenheid bij de organisatie. Ook de hoeveelheid energie, de focus en gedrevenheid zeggen iets over de bevlogenheid van de werknemers. Zo stelt u als OR naar aanleiding van de resultaten verbeterpunten vast om aan te pakken en daarmee helpt u tevreden werknemers op weg naar bevlogenheid.

 

 

Bron: OR Rendement

 

 

 

 

Contact vc

 

 

 

 

 

 

Privacy  Disclaimer