website - vitaliteit tip - blauw - 11.jpg

 

Bijna negen op de tien Nederlandse vrouwen (87%) beschouwen hun carrière als succesvol. Nederland staat hiermee in de top drie samen met India en Brazilië. In Europa staan de Nederlandse vrouwen zelfs aan kop en zijn ze het meest tevreden met hun carrière. Daarnaast voelen zij zich zelfverzekerd en optimistisch over het kunnen combineren van carrière en gezinsleven. Dat blijkt uit onderzoek van What Women Want @ Work* dat door LinkedIn is bekendgemaakt. LinkedIn ondervroeg ruim 5.300 werkende vrouwen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Australië, Singapore, India, Zweden, Italië, Spanje, Brazilië en Canada. Het onderzoek is gedaan ter ere van de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

 

De evolutie van succes
Uit het onderzoek blijkt dat de betekenis van professioneel succes de afgelopen tien jaar drastisch is veranderd. Voornamelijk in Nederland zien we een transformatie. Vijf tot tien jaar geleden werden een verantwoordelijke functie (16%), het vinden van de juiste work/life balance (16%) en het hebben van een interessante baan (16%) als gelijke factoren voor succes beschouwd. Vandaag de dag is het vinden van de juiste work/life balance en het hebben van interessante baan aanzienlijk belangrijker geworden (respectievelijk 70% en 61%). Het belang van een verantwoordelijke functie (41%) is ook gestegen, maar blijft alsnog achter op de eerdergenoemde factoren.

 

Opvallend is te zien dat wereldwijd het belang van een hoog salaris is gedaald van 56% naar 45%, maar niet in Nederland. Voor Nederlandse vrouwen groeide deze factor voor succes juist van 14% naar 24%, maar haalt het nog niet bij het belang van een goede work/life balance.

 

'Het kan allemaal'
Meer dan driekwart (78%) van de Nederlandse werkende vrouwen is van mening dat 'het allemaal kan': een succesvolle carrière, een relatie en kinderen. Hierin zijn we optimistischer dan vrouwen in Duitsland (68%), het Verenigd Koninkrijk (66%) en Italië (57%). Bijna de helft van de Nederlandse werkende moeders (49%) geeft daarbij wel aan dat een flexibele werkomgeving bijdraagt aan het kunnen combineren van hun carrière en gezinsleven. Ook de respondenten zonder kinderen zijn het hiermee eens; een derde van de respondenten geeft aan het belangrijk te vinden om die flexibiliteit op het werk te hebben, als ze wel kinderen zouden hebben.

 

Het is dan ook geen verrassing dat 58% van de respondenten zonder kinderen niet van plan is hun carrière op een lager pitje te zetten als zij moeder zouden worden. Dit percentage is vergelijkbaar met het wereldwijde gemiddelde van 57%. Slechts 20% van de moeders zou graag een huisvrouw willen worden als ze de keuze had, zelfs al hebben zij plezier in hun werk.
Een grote meerderheid (83%) vindt dat ook voor de volgende generatie een flexibele werkomgeving dé belangrijkste factor is voor een succesvolle carrière. Ze achten dit belangrijker dan een 'grotere vertegenwoordiging van vrouwen op hoge posities' (71%).

 

Carrière-uitdagingen
Voor de Nederlandse carrièrevrouwen zijn de drie belangrijkste drempels voor een succesvolle carrière: het ontbreken van een duidelijk carrièrepad (61%), het gebrek aan investeringen in professionele ontwikkeling (47%) en ongelijkheid in salaris (45%). Dit zijn ook wereldwijd de grootste uitdagingen voor werkende vrouwen.

 

Het 'glazen plafond' werd hierbij niet zo hoog gekwalificeerd als aanvankelijk werd verwacht; slechts 23% van de vrouwen in Nederland geeft aan dat dit een drempel vormt in hun carrière. Dit geldt overigens niet voor alle landen; 45% van de respondenten in Duitsland en 39% in Spanje zien het 'glazen plafond' wel als een grote uitdaging in hun carrière.

 

Vrouwen hebben over het algemeen niet het gevoel dat hun uiterlijk een belangrijke rol speelt in hun carrière; 77% zegt dat het niet relevant is of geen grote invloed heeft op hun loopbaan. Er zijn een aantal landen waar vrouwen wél beweren dat het nog steeds een grote invloed heeft op hun carrière, waaronder de Verenigde Staten (21%), Duitsland (26%) en Singapore (20%).

 

"De onderzoeksresultaten laten zien dat Nederland een no-nonsense cultuur heeft. Voor Nederlandse werkende vrouwen is een solide basis het belangrijkst: het hebben van een goede work/life balance en een interessante baan is belangrijker dan een hoog salaris of het hebben van een topfunctie", zegt Petra van der Vet, Senior Marketing Manager bij LinkedIn Benelux.

 

 

 

Spoor: Duurzame Inzetbaarheid l Hoe verleiden we werknemers hun persoonlijke verantwoordelijkheid hierin te nemen?

Verhoging van de productiviteit, versterken van de concurrentiekracht, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en langer doorwerken. Dat zijn in de komende jaren de belangrijkste onderwerpen op de organisatie agenda.

 

Hoe verleiden en motiveren we werknemers om verantwoordelijkheid te nemen om hun inzetbaarheid, prestaties en ontwikkeling op peil te houden of tot een hoger niveau te brengen?

 

Duurzame Inzetbaarheid; werkgevers en werknemers samen aan zet!
Om in termen van Manfred van Doorn te spreken: "Blijf je de ster binnen je organisatie of raak je in de schaduw van je carrière? Wat brengt je terug naar het licht en hoe neem je dan je eigen verantwoordelijkheid hierin?"

 

In het spoor Duurzame Inzetbaarheid neemt Hans Spanjers u mee op ontdekkingsreis en gaat in op de diverse invalshoeken van dit thema met strategische en praktische vertaling. Het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum, zuster organisatie van het Vitaliteit Centrum, is partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplan met initiatief nemers de Stichting Kroon op het Werk, TNO en Werk Van Nu.

 

Gastspreker Dennis Lindeboom neemt u mee en laat u op interactieve wijze kennis maken met de bedrijfsscan en de Duurzame Inzetbaarheid indeX (DIX). Deze instrumenten die zijn ontwikkeld vanuit het Nationaal Inzetbaarheidsplan en worden in de praktijk ingezet bij Duurzame Inzetbaarheid trajecten voor organisaties.

 

CAO afspraken als basis voor de implementatie van Duurzame Inzetbaarheid. In 80% zijn hierover reeds afspraken gemaakt. Hans Spanjers geeft als expert praktische tips en tools aan de hand van zijn ervaring binnen het bedrijfsleven waarvoor hij dergelijke CAO onderhandelingen heeft begeleid. Kern is dat we afstappen van collectieve regelingen en de middelen die hierdoor vrij komen inzetten voor individueel maatwerk.

 

De praktische vertaling van strategische beslissingen over dit thema naar de praktijk worden toegelicht door de Cluster manager van Zorggroep Raalte. Een van de belangrijke pijlers voor langdurig presteren is vitaliteit. Een innovatieve aanpak op dit gebied heeft geleid tot gedragsverandering bij de deelnemers op hun lifestyle. Duurzame Inzetbaarheid een mensenleven lang!

 

Spoortrekker: Hans Spanjers, Duurzaam Inzetbaarheid Centrum
Participanten: Dennis Lindeboom (Werk van Nu), Francien Steunenberg Zorggroep Raalte
Datum: 12 april 2013
Aanvang: 09:00 - 16:30 uur
Locatie: Windesheim Campus 2-6 8017 CA Zwolle
Aanmelden: www.dnavanleiderschap.nl

 

 

 

DEVENTER - De Deventer Ondernemers Challenge 2012 is gewonnen door Rabobank Salland. De bank mag zich een jaar lang 'de meest vitale Deventer onderneming' noemen.


Wethouder en juryvoorzitter Margriet de Jager maakte gisteravond op de slotavond in De Scheg de winnaar bekend. Aan de 'challenge' deden, sinds de start op 1 februari, zeven plaatselijke ondernemingen en organisaties met een team mee. Naast Rabobank Salland waren dat dat de gemeente Deventer, Westra Werkzaken, ABN Amro, Prima Donna (communicatiebureau), Salland verzekeringen en Witteveen+Bos (advies- en ingenieursbureau).

 

Vijf maanden lang werkten de zeven teams -in ploegen van tien deelnemers- aan het verbeteren van hun vitaliteit. Er werd onder meer gelet op zaken als slaap en voeding. Daarnaast moesten de ondernemingen zelf activiteiten bedenken en uitvoeren om de vitaliteit te vergroten. Het winnende Raboteam deed dit onder meer met de 'week van de vitale lunch'.

 

De jury, die naast Margriet de Jager bestond uit Marco Kok (MKB), Jorrit de Jong (Salland verzekeringen) en Harry Webers (DKW), prees Rabobank Salland 'voor de teamspirit en het enthousiasme waarmee zij vitaliteit organisatiebreed op de kaart hebben gezet'.

 

De zeven teams toonden gisteravond in De Scheg allen een zelfgemaakte film waarin te zien was hoe zij de afgelopen maanden beleefd hebben. De afsluitende bijeenkomst stond uiteraard ook in het teken van vitaliteit. Zo bleef het aanwezige publiek de hele avond staan en werden in de pauze 'vitale' hapjes geserveerd. Ook was er een dansact te zien. Winnaar Rabobank ontving een wisselbokaal. Doel van organisator Vitaliteit Centrum is om van de Challange een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

 

 

 

Bron: De Stentor maandag 25 juni 2012 | 23:00

 

 

 

Mensen die flexibel werken gaan zich gezonder gedragen en zich beter voelen. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Minnesota. Bij dit onderzoek werden ruim 600 medewerkers van een kantoor bestudeerd na het invoeren van flexibel werken. De werknemers mochten voortaan werken waar en wanneer ze wilden, zonder dit eerst met hun leidinggevenden te overleggen, zo meldt Gezondheidsnet. De veranderingen van deze medewekers in gezondheid en gedrag werden vergeleken met medewerkers die niet flexibel werkten.

 

De werknemers die flexibel konden werken, sliepen gemiddeld 52 minuten langer voor een werkdag. Ook voelden ze zich minder verplicht om te werken, terwijl ze eigenlijk ziek waren en gingen, indien nodig, sneller naar de dokter. Ze hadden het gevoel meer controle te hebben over hun eigen agenda, wat weer resulteerde in meer energie, minder emotionele uitputting en minder stress.

 

Bron: Gezondheidsnet

 

 

   

Ben je tevreden met je huidige arbeidsrelatie? Bouw ik bewust aan mijn toekomst? Ben ik actief bezig met mijn eigen inzetbaarheid? Heb ik een goede balans tussen mijn werk en privé? Doe ik datgene waar ik het meeste energie van krijg? Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid een mensenleven lang!

 

 

 

Westra Werkzaken brengt innovatie van vitaliteit tot een hoger nivea. Samen in beweging waarbij de ouderen onder ons niet achter mogen blijven bij dit typische Deventer festijn. De IJsselloop voor jong en oud! Westra Werkzaken gaat in gesprek met de organisatie, wij zijn benieuwd naar de plannen voor volgend jaar. Lees meer...

 

20 april 2012

 

 

 

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

De beweegredenen van mensen en sociale interactie. De maatschappij als spiegel voor de werkvloer. Motivatie wordt geleidt door waardering, met geld als bijzaak. De samenleving is maakbaar.

27 april 2012

 

 

 

 

 

 

Contact vc

 

 

 

 

 

 

Privacy  Disclaimer