website - vitaliteit tip - blauw - 20.jpg

Bij deze check werden verschillende zaken gemeten, o.a. vetpercentage, vochtgehalte, BMI, botmassa, spiermassa en de metabolische leeftijd. Dit laatste was voor velen een eye-opener.

 

Bij de vitaliteitroute ligt de nadruk op het krijgen van energie en je (weer) lekker voelen. De workshop energiemanagement en het coachingsgesprek, die verderop in de route volgden, hebben hierin meer inzicht gegeven. Een mooi gebaar van de werkgever om hun medewerkers de ruimte te geven om met elkaar aan het werk te gaan op het gebied van vitaliteit.

 

Op 20 juni was het eind van de route een feit. Directie en medewerkers van Taxi van Alebeek b.v. beleefden de slotbijeenkomst van de vitaliteitsroute. In ontspannen sfeer werd er teruggeblikt op de afgelopen maanden. Persoonlijke ervaringen werden gedeeld en de conclusie is: de deelnemers zijn zich fitter, uitgeruster en gezonder gaan voelen. Tijdens deze bijeenkomst nam het Vitaliteit Centrum alle aanwezigen mee door de ‘jungle van de etiketten’. Op informele wijze werden etiketten van allerlei voedingsproducten ‘ontleed’, om zo de deelnemers ook in de toekomst bewust de juiste producten te kunnen laten kiezen.

 

Aan het eind van deze bijeenkomst ontvingen alle deelnemers een certificaat. Een mooie route is hiermee bij Taxi van Alebeek b.v. afgerond. De deelnemers van de overige taxibedrijven zullen in de komende maanden hun vitaliteitsroute afronden.

 

 

 

 

 

 

Contact vc

 

 

 

 

 

 

Privacy  Disclaimer